Quán thịt nướng Uraetei

Quán Phổ Đình. Quận 1, quận 7.