J.TEST

MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ KỲ THI TIẾNG NHẬT J.TEST (TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG).

THÔNG TIN KỲ THI TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG J.TEST ↗ (Saroma Sea)

TẠI SAO J.TEST: 5 LÝ DO ĐỂ THI JTEST ↗ (Saromalang)

Cấp độ EF của kỳ thi J.TEST ↗ (Saroma Sea)

Cấp độ AD của kỳ thi J.TEST ↗ (Saroma Sea)

CÁCH ĐĂNG KÝ THI J.TEST TẠI VIỆT NAM

(Có thể đăng ký trực tiếp tại văn phòng Hà Nội hoặc: Gửi bưu điện và chuyển khoản lệ phí thi).

Chú ý: Sau khi chuyển khoản vào tài khoản chỉ định, bạn phải nhắn tin cho văn phòng J.TEST tại Hà Nội là bạn đóng tiền cho việc đăng ký thi của học sinh nào.

Nếu bạn đăng ký thi tại Saromalang thì Saromalang sẽ nhắn tin thay bạn.

TẢI FORM ĐĂNG KÝ

Form đăng ký tại Japan (chung) >>Tải về từ Box >>Slideshare

Form đăng ký tại Việt Nam >>Tải về từ Box >>Slideshare

Chỉ cần tải từ một trong 4 link trên là đủ.

>> Cách điền form hoặc Ken form

(C) Yurika Japan Life