Japan map - quick link

>>CÁC BẢN ĐỒ NHẬT BẢN TẠI YURIKA

WIKIPEDIA

Regions and Prefectures of Japan - SVG File (Zoom thoải mái)

Regions and Prefectures of Japan - PNG File

Vùng và tỉnh Nhật Bản - PNG File

Các di sản văn hóa thế giới được Unesco công nhận

KHÁC

Bản đồ với tên vùng và tỉnh tiếng Nhật - reniistesla.files.wordpress.com

Bản đồ nhiệt độ trung bình tại Nhật - osaka-kyoiku.ac.jp lab Yamada

CÁC TRANG WEB BẢN ĐỒ

MAPION

URL: http://www.mapion.co.jp/

Có thể xem full toàn màn hình và in ấn.

Yahoo JAPAN Maps

URL: http://maps.loco.yahoo.co.jp/

Có thể tìm kiếm theo từng vùng, hình ảnh địa lý. Ví dụ 長崎県諫早市