Ngày Nhật Bản

Ăn chơi phong cách Nhật ở Sài Gòn. Cố đóng giả dân chơi 1/2 mùa mang phong cách Japan nhé!