Nhà tư bản và bài học về tiền bạc

Giả sử thế này nhé. Bạn quen một nhà tư bản. Ông ấy cũng quý bạn. Một ngày, bạn muốn học về tiền bạc từ ông ấy. Bạn nghĩ ông ấy sẽ chỉ dạy cho bạn không? Tất nhiên, ông ấy sẵn lòng giúp bạn, nhưng bạn phải làm theo những gì ông ấy bảo.

Nhà tư bản sẽ cho bạn làm công việc ở cửa hàng, khá cực nhọc. Những người khác làm với tiền công 1 đồng/giờ, còn bạn chỉ nhận được một nửa, tức 50 xu/giờ. Và đó là công việc cực nhọc. Chẳng màng gì tới việc bạn không có sức vóc, không quen việc nặng cả.

Rõ ràng là bất công. Bạn liền phàn nàn sau một thời gian làm việc, và lập tức lương của bạn giảm xuống ... 0. Tức là bạn làm không công. Bạn còn tốn thời gian đi lại, làm việc.

Bạn có 2 lựa chọn:

Câu hỏi

Vì sao mọi chuyện lại phải như vậy?

Vì sao nhà tư bản đích thực không giúp bạn một cách vô tư để bạn ... không thành công?

(C) Yurica