Nhị phân hóa cuộc sống

12-04-2014

Nhị phân hóa (二分化 nibunka) là thế này: Mỗi sự vật, sự việc bạn chia ra làm 2 nhóm và chỉ 2 nhóm mà thôi. Tức là bạn chỉ đánh giá theo đúng 2 giá trị: Trắng và Đen, Đúng và Sai, ... chứ không có giá trị thứ ba lưng lửng.

NHỊ PHÂN HÓA = 二分化

Với mỗi hành động, 10 năm sau bạn sẽ có 2 lựa chọn:

(1) Hối tiếc

(2) Không hối tiếc

Với người nào đó, sẽ là:

(1) Đáng tin

(2) Không đáng tin

Đánh giá bạn bè:

(1) Chơi được

(2) Không chơi được

Đánh giá nhân viên:

(1) Làm được việc

(2) Không làm được việc

Tại sao nhị phân hóa cuộc sống?

Để ĐƠN GIẢN HÓA cuộc sống, giúp bạn không mất thời gian và tập trung vào mục đích của bạn. Từ đó mà cuộc sống đơn giản hơn và bạn dễ thành công hơn.

Ngoài ra, việc nhị phân hóa giúp bạn có tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng. Từ đó, bạn không mất nhiều thời gian cho những thứ không đáng giá.

Cuộc sống của bạn càng đơn giản và càng ít mất thời gian vào những thứ vô bổ thì bạn càng dễ thành công.

Đơn giản, dễ hiểu đúng không. Dưới đây là lược đồ ví dụ về nhị phân hóa.