Kẻ thù của cuộc sống vui vẻ

Cuộc sống vui vẻ có 2 kẻ thù lớn nhất:

Chỉ tiêu càng nhiều thì càng kém vui vẻ. Thời hạn càng ngắn thì càng kém vui vẻ.

Chỉ tiêu càng ít và thời hạn càng dài thì càng vui vẻ.

Chú ý là, chỉ tiêu và thời hạn không phải là kẻ thù của bạn. Nếu bạn không làm gì, không có mục tiêu và chẳng đặt thời hạn thì tương lai bạn chẳng đạt được gì. Lúc đó bạn sống không vui vẻ (có thể thiếu thốn vật chật nữa). Nỗi lo đó sẽ hủy hoại cuộc sống hiện tại của bạn (khiến bạn tìm tới bia, rượu, bạn bè xấu, v.v...).

Ở đây nói tới chỉ tiêu và thời hạn là do NGƯỜI KHÁC đặt ra cho bạn. Nếu bản thân bạn tự đặt ra thì đó gọi là mục tiêu và kế hoạch.

Tốt nhất là có ước mơ, lý tưởng và thực hiện theo khả năng (BEST EFFORT), tức là không có chỉ tiêu và thời hạn gì. Tuy vậy, con người thường không tự giác và có xu hướng không làm gì. Do đó, cần đặt mục tiêu và thời hạn cho mục tiêu đó. Khi có kinh nghiệm rồi, có thể chỉ cần BEST EFFORT là được.