Hệ số tiền - thời gian

12-04-2014

Gọi đúng ra thì phải là hệ số "Thời gian - Tiền - Thời gian" nhưng gọi tắt là "hệ số tiền - thời gian" cho dễ nhớ.

Đơn giản là lược đồ thế này:

GIẢI THÍCH HỆ SỐ TIỀN - THỜI GIAN CỦA YURIKA

Bạn bỏ thời gian t để kiếm một số tiền là m, sau khi sử dụng số tiền R để tái sản xuất sức lao động (nói thẳng ra là ăn, uống, nghỉ ngơi) thì bạn còn số tiền M = (m - R). Nếu dùng số tiền dư M này mua thời gian, thì bạn mua được thời gian T, tức là thời gian không phải làm gì vẫn sống thoải mái.

Số tiền dư ra M ➡ Mua thời gian T không phải làm gì vẫn sống thoải mái

Hệ số tiền - thời gian:

kmoney-time = T / t

Tức là, thời gian t bạn bỏ ra thì bạn mua lại được bao nhiêu lần thời gian đó. Hệ số này càng cao thì bạn sẽ càng ít phải làm việc mà vẫn sống thoải mái. Đây là chỉ số đánh giá ĐỘ GIÀU THỜI GIAN của bạn. Hệ số tiền - thời gian của bạn càng lớn thì bạn càng giàu thời gian.

Nếu M = 0, do đó T = 0 thì k = 0: Đây là những người sống qua ngày đoạn tháng, không tích lũy được gì. Toàn bộ số tiền kiếm được chỉ dùng ăn uống.

Nếu k = 10: Bạn chỉ cần đi làm 1/10 thời gian cuộc đời của bạn nếu khéo chi tiêu, ví dụ: Bạn đi làm 5 năm để sống 50 năm.

Người hạnh phúc là người có hệ số tiền-thời gian k cao  chứ không hẳn có nhiều tiền. Có nhiều tiền nhưng số tiền chi ra lớn (để sống thoải mái) thì hệ số k vẫn nhỏ như thường.

(C) Yurika