N5 - Bảng kiểm tra nhớ kanji N5

Bảng bằng hình ảnh 

(nguồn và tra nghĩa tiếng Anh: jlptstudy.net)

Bảng văn bản hơ chuột để lấy âm Việt và nghĩa ⇩

(C) Yurica yurika.saromalang.com