N4 - Bảng kiểm tra nhớ hán tự

Danh sách chữ kanji N4 (nguyên dạng)

Hơ chuột lên xem cách đọc Hán Việt ⇩

Tham khảo và tra ý nghĩa (tiếng Anh) tại đây: JLPTstudy.net

(C) Yurika y.saromalang.com