Chuyển tên nam đơn

PHƯƠNG MAI TỪ ĐIỂN: Chuyển tên nam đơn Việt => Nhật

ユリカ辞書:ベトナム名字・日本名字の変換

YURIKA DICTIONARY: CONVERT VIETNAMESE MALE SINGLE NAMES TO JAPANESE

Hướng dẫn: Tìm trên trình duyệt: Ctrl + F (Phím "⌘ + F" cho máy Mac - Apple)

YURIKA Male Single Names VI-JA