Chuyển tên nữ ghép

PHƯƠNG MAI TỪ ĐIỂN: CHUYỂN TÊN NỮ GHÉP

ユリカ辞書:ベトナムの一般女性名前(2音節名前)⇔日本語名前の変換

Hướng dẫn: Tìm trên trình duyệt: Ctrl + F (Phím "⌘ + F" cho máy Mac - Apple)

Chuyển tên nữ đơn đầy đủ? => Xem tại đây.

Ví dụ các tên ghép như Phương Mai, Phương Trang, v.v...

YURIKA_Female Multiple Names