Chuyển họ Việt - Nhật

PHƯƠNG MAI TỪ ĐIỂN: Chuyển họ Việt <=> Nhật

ユリカ辞書:ベトナム名字・日本名字の変換

Hướng dẫn: Tìm trên trình duyệt: Ctrl + F

YURIKA_FamilyNames

Ghi chú: Chọn "Họ kép" để xem họ kép (Ví dụ "Trần Nguyễn").