KOTOWAZA NGẠN NGỮ

Học ngạn  ngữ Nhật Bản theo phong cách Saromalang. Học một biết hai (biết mặt trước và biết mặt sau của một câu ngạn ngữ).

Ngạn ngữ: idiom, 諺 [ngạn] kotowaza

Shippai wa seikō no moto

失敗は成功のもと

Thất bại là mẹ của thành công

Nghĩa đen của câu ngạn này là “Thất bại là cái gốc (元=もと) của thành công”.

Nếu và chỉ nếu .... xem chi tiết tại Facebook Page saromaclass