Gõ tiếng Nhật: Chuyển đổi Kana Input và Romaji Input

Romaji Input: Ví dụ muốn gõ ま (ma) thì bạn ấn phím M + A = ま.

Kana Input: A = ち, S = と, ...

Gõ Kana là kiểu máy đánh chữ ngày xưa và giúp gõ nhanh hơn vì một chữ hiragana chỉ ấn một lần là ra, còn gõ Romaji thường phải ấn 2 lần (ví dụ T + I = ち CHI).

Đôi khi trên thanh ngôn ngữ có nút カナ và bạn bật nút này và bị chuyển chế độ gõ Kana. Hoặc bạn thao tác nhầm và trên thanh ngôn ngữ không có nút tắt Kana.

Đây là cách chuyển lại chế độ nhập Romaji Input:

Thông thường thanh ngôn ngữ nằm góc phải bên dưới màn hình:

(Chế độ gõ chữ la tinh)

(Chế độ gõ chữ hiragana)

Để chuyển giữa Romaji Input và Kana Input thì bạn nhấp phải chuột vào A/あ (A hoặc あ tùy chế độ gõ) và chọn "Input Method" là "Romaji Input" hay "Kana Input":

(C) Yurika