XÃ HỘI NHẬT BẢN

Chuyên mục của Mark về xã hội Nhật Bản.

"Bệnh tháng năm"

>>Bệnh tháng năm là gì? 

>>五月病 (Wikipedia) >>うつ病と五月病 (Trầm cảm và bệnh tháng năm, myclinic.ne.jp)

Liên quan: >>サザエさん症候群 (Hội chứng Sazae = Blue mondays) >>燃え尽き症候群 (Hội chứng cháy hết mình) >>うつ病 (Trầm cảm)