2. Điều kiện xin nhập quốc tịch Nhật

ĐIỀU KIỆN XIN NHẬP QUỐC TỊCH NHẬT BẢN

GIẤY TỜ XIN NHẬP QUỐC TỊCH NHẬT BẢN

Giấy tờ cần nộp

Giấy tờ cần trưng ra

TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT: KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NHẬT

Nếu bạn kết hôn với người Nhật, điều kiện cư trú tại Nhật liên tục sẽ giảm từ "5 năm trở lên" thành "3 năm trở lên". Hơn nữa, nếu bạn đã kết hôn với người Nhật được 3 năm trở lên thì điều kiện cư trú giảm xuống thành "1 năm trở lên".

CHI PHÍ LÀM THỦ TỤC NHẬP QUỐC TỊCH

Miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn thuê văn phòng luật làm cho đỡ tốn thời gian, hay cho chắc ăn, thì sẽ tốn khoảng 250,000 yen (tức là tương đương 1 tháng lương kỹ sư).

VỀ HỌ TÊN SAU KHI NHẬP QUỐC TỊCH

Trái với đồn đoán lâu nay, bạn không cần đổi sang họ Nhật. Bạn có thể giữ nguyên họ tên bạn, hoặc đổi sang họ Nhật thì tùy. Tuy nhiên, đây là cơ hội gần như duy nhất để thay tên đổi họ và do bạn trở thành công dân Nhật nên tên họ Nhật có thể sẽ có lợi và giúp hòa nhập tốt hơn. Vì thế, khá nhiều người đổi sang họ Nhật.

Chú ý là, quy định về tên trong tiếng Nhật thì bạn phải dùng chữ kanji trong bảng thường dụng Hán tự cộng thêm bảng chữ kanji cho họ tên mà chính phủ quy định.

Sau khi nhập quốc tịch, bạn là công dân Nhật Bản. Bạn có quyền đi bầu cử tại Nhật và việc đầu tiên nên làm có lẽ là xin hộ chiếu Nhật Bản cho oai. Đi đâu mà cầm hộ chiếu Nhật Bản thì cũng sẽ được tôn trọng hơn nhiều.

日本国旅券 NIHONKOKU RYOKEN = HỘ CHIẾU NHẬT BẢN

[NHẬT BẢN LỮ KHOÁN] JAPAN PASSPORT

Good luck!

(C) Yurika Saromalang