1. Điều kiện xin vĩnh trú Nhật Bản

1. ĐIỀU KIỆN YÊU CẦU VỀ PHÁP LUẬT

(1) Hành vi thường ngày lương thiện

Phải tuân thủ pháp luật và đang sống cuộc sống không bị phê phán về mặt xã hội với tư cách là một dân cư ngay cả trong cuộc sống thường nhật.

(2) Có tài sản hoặc kỹ năng đủ để mưu sinh độc lập.

Không trở thành gánh nặng của công cộng trong cuộc sống hàng ngày và có thể kỳ vọng cuộc sống ổn định trong tương lai khi nhìn từ tài sản sở hữu hay kỹ năng, v.v... của người đó.

(3) Việc vĩnh trú của người đó phải được công nhận phù hợp với lợi ích của nước Nhật Bản

a) Về nguyên tắc, phải cư trú tại Nhật Bản ít nhất 10 năm liên tục trở lên. Trong đó, trong thời gian này cần phải lưu trú ít nhất 5 năm liên tục trở lên với chứng nhận người lao động hoặc chứng nhận cư trú.

b) Phải không đang nhận hình phạt phạt tiền hoặc phạt tù, v.v... Phải đang thực hiện các nghĩa vụ công ví dụ nộp thuế, v.v..

c) Về tư cách lưu trú đang có, phải đang lưu trú bằng thời gian lưu trú dài nhất được quy định trong phần thứ 2 bảng riêng Quy tắc thi hành quản lý xuất nhập cảnh và pháp luật nhận định người tỵ nạn.

d) Phải không có nguy cơ trở nên có hại nhìn từ quan điểm về vệ sinh công cộng.

*Trong đó, nếu là vợ/chồng hoặc con của người Nhật, người có quyền vĩnh trú hoặc người vĩnh trú đặc biệt thì không cần phù hợp với (1) và (2). Ngoài ra, nếu là người đang nhận cấp chứng nhận người tị nạn thì không cần phải phù hợp với (2)

2. NGOẠI LỆ ĐẶC BIỆT VỀ LƯU TRÚ 10 NĂM THEO NGUYÊN TẮC

(1) Nếu là vợ/chồng của người Nhật, người có quyền vĩnh trú hoặc người vĩnh trú đặc biệt thì phải liên tục sinh hoạt hôn nhân trên thực tế 3 năm trở lên và lưu trú tại Nhật Bản liên tục 1 năm trở lên. Nếu là con đẻ của những đối tượng trên thì phải liên tục lưu trú tại Nhật 1 năm trở lên.

(2) Phải đang tiếp tục lưu trú tại Nhật liên tục tại Nhật Bản 5 năm trở lên với tư cách lưu trú "người định cư lâu dài (定住者 TEIJUSHA)"

(3) Nếu là người được cấp chứng nhận người tị nạn, phải lưu trú tại Nhật Bản liên tục 5 năm trở lên sau khi được cấp chứng nhận

(4) Là người được thừa nhận là có cống hiến đối với đất nước trong các lĩnh vực ngoại giao, xã hội, kinh tế, văn hóa, v.v... và đã lưu trú tại Nhật 5 năm trở lên

Nguồn: Pháp vụ tỉnh Nhật Bản

Nếu bạn xin được quyền vĩnh trú thì thẻ lưu trú (在留カード zairyu kādo) của bạn sẽ trông thế này:

Nhưng quyền lợi của quyền vĩnh trú là gì? Bạn được quyền ra vào Nhật Bản tự do như công dân Nhật, thời gian lưu trú là vô thời hạn, không giới hạn nội dung công việc phù hợp quy định, không cần phải làm thủ tục gia hạn thời gian lưu trú (gia hạn visa lưu trú).

Tóm lại là, nếu có EIJUKEN thì phạm vi hoạt động (công việc) và thủ tục hành chính sẽ dễ thở hơn nhiều. Bạn sẽ không phải lo đau đầu gia hạn visa nữa. Tất nhiên, bạn không được quyền bầu cử như người Nhật. Trong 3 năm, bạn phải ở Nhật ít nhất 1 ngày để quyền vĩnh trú không bị mất hiệu lực.

(C) Yurika Saromalang