VISA, VĨNH TRÚ VÀ NHẬP QUỐC TỊCH

QUYỀN VĨNH TRÚ LÀ GÌ?

Quyền vĩnh trú (permanent residence) được gọi là 永住権 Eijūken [vĩnh trú quyền] là quyền lợi của người nước ngoài không có quốc tịch Nhật Bản được phép cư trú lâu dài tại Nhật Bản.

Điều kiện để xin quyền vĩnh trú (Eijūken): Sống liên tục ở Nhật 10 năm trở lên, đi làm đóng thuế 5 năm trở lên.

Quyền vĩnh trú mất hiệu lực khi nào?

Khi bạn ra khỏi Nhật Bản mà không xin Giấy Phép Tái Nhập Quốc (再入国許可 Sainyūkoku kyoka) thì quyền vĩnh trú sẽ mất hiệu lực.

Nếu bạn có Giấp Phép Tái Nhập Quốc mà ra khỏi Nhật Bản quá thời hạn tái nhập quốc (tái nhập cảnh) thì cũng mất quyền vĩnh trú. Chú ý là Giấp Phép Tái Nhập Quốc có thời hạn tối đa 3 năm (tương lai có thể là 5 năm) nên trong 3 năm mà bạn không ở Nhật ít nhất 1 ngày thì chắc chắn quyền vĩnh trú sẽ mất hiệu lực.

MỘT SỐ DẠNG VISA LƯU TRÚ TẠI NHẬT BẢN

NHẬP QUỐC TỊCH NHẬT BẢN

Nhập quốc tịch một nước khác (không chỉ riêng Nhật Bản) gọi là 帰化 KIKA [Quy Hóa]. Bạn bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch cũ của bạn khi nhập quốc tịch Nhật. Điều kiện quan trọng để xin nhập quốc tịch Nhật Bản là phải có địa chỉ tại Nhật liên tục trong 5 năm trở lên, đủ điều kiện về tài sản hoặc kỹ năng để có thể sinh sống tại Nhật Bản, v.v... Về cơ bản thì nhập quốc tịch còn dễ hơn xin quyền vĩnh trú và nếu nhập quốc tịch, bạn có thể làm hộ chiếu Nhật Bản và bầu cử với tư cách là công dân Nhật Bản.