Cách điền dự định lưu trú (chương trình lưu trú)

Cách điền 滞在予定表 Taizai Yotei Hyou Dự định lưu trú

>> Form lãnh sự quán

Có dạng sau:

Do người bảo lãnh bên Nhật làm nhưng Takahashi làm luôn để đỡ phiền bạn bè. Phần trên là ngày tháng, ví dụ năm 2014 là năm 平成26, ví dụ làm ngày 25 tháng 1 thì điền là 平成26年01月25日.

滞在予定表 = Dự định lưu trú

査証申請人     (tên người đại diện xin visa)        ほか (cùng với mấy người) 名の滞在予定は次の通りです。

Có nghĩa là: Dự định lưu trú của người xin visa _________________ cùng với _____ người là như dưới đây.

Ví dụ bạn bảo lãnh cho nhóm 3 người và người đại diện là NGUYEN VAN NAM thì sẽ điền là:

査証申請人     NGUYEN VAN NAM       ほか  3  名の滞在予定は次の通りです。

Tờ này chỉ cần làm 1 tờ cho chung 1 nhóm xin visa là được.

Bên dưới 年月日 là ngày tháng năm, bạn ở bao nhiêu ngày thì phải viết đủ hết. Takahashi viết bằng tiếng Nhật ví dụ:

2013年10月15日

火曜日

Tức là ngày 15 tháng 10 năm 2013, thứ ba.

行動予定 Koudou Yotei (Hành động Dự định) = dự định hoạt động, bạn ghi cho ngày đó, ví dụ đi tham quan đâu đó, gặp ai đó chẳng hạn.

連絡先 Renrakusaki thì ghi người bảo lãnh là tốt nhất, gồm tên và số điện thoại di động (tất nhiên là số bên Nhật).

宿泊先 Shukuhaku-saki là nơi lưu trú, do đó, hãy ghi khách sạn bạn dự định nghỉ lại. Ghi đầy đủ tên khách sạn, địa chỉ và số điện thoại. Bạn phải tìm khách sạn và điền thông tin vào đây nhưng không bắt buộc bạn phải ở đây mà có thể thay đổi sang nơi khác. Việc này nhằm để chứng tỏ là bạn có chuẩn bị chu đáo. Tốt nhất là bạn nên đặt khách sạn trước và điền vào đây.

(C) Yurika