Lương tối thiểu ở Nhật

QUY ĐỊNH LƯƠNG TỐI THIỂU THEO TỪNG ĐỊA PHƯƠNG TẠI NHẬT BẢN MỚI NHẤT

Nguồn: 地域別最低賃金の全国一覧 Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan

Thời điểm hữu hiệu: 10/2016 (mới nhất)

Bảng tiền lương tối thiểu theo vùng tại Nhật trước đây

Đây là quy định về tiền lương tối thiểu (tính theo giờ) mới nhất được ban hành bởi Bộ lao động phúc lợi Nhật Bản vào tháng 10/2015. Đơn vị là đồng yen Nhật. Cột "Mức cũ" là tiền lương tối thiểu theo giờ được pháp luật Nhật Bản quy định trước khi có mức mới (năm 2014 về trước).