VỀ NƯỚC TẠM THỜI (với giấy phép tái nhập quốc)

Với các bạn đang du học hay đi làm (dạng skilled labor) tại Nhật thì đôi khi các bạn cần về nước hay ra khỏi Nhật Bản tạm thời ví dụ thăm gia đình, nghỉ hè, du lịch nước ngoài, có việc về nước gấp (lập gia đình chẳng hạn), v.v... Với các bạn về nước tạm thời thì bắt buộc phải có:

GIẤY PHÉP TÁI NHẬP QUỐC (RE-ENTRY PERMIT)

Nếu không có giấy tái nhập quốc thì visa lưu trú sẽ mất hiệu lực và không thể quay lại Nhật Bản.

Tên gọi: 再入国許可 sainyuukoku kyoka [tái nhập quốc hứa khả], Re-entry permit (tái nhập cảnh).

Nếu bạn về nước mà không lấy giấy phép này (thường là dán trong hộ chiếu) thì ngay khi ra khỏi Nhật, tư cách lưu trú (visa lưu trú) của bạn sẽ bị mất hiệu lực và bạn không nhập cảnh lại được nữa. Do đó, bạn cần xin giấy phép này trước khi về nước.

XIN RE-ENTRY PERMIT TẠI TOKYO: CỤC XUẤT NHẬP CẢNH TOKYO TẠI SHINAGAWA

Bạn phải tới đây để xin giấy phép tái nhập quốc trước khi về nước tạm thời.

Lệ phí: Giấy phép dùng 1 lần 3,000 yen; giấy phép dùng nhiều lần 6,000 yen.

Thời hạn: Kể từ 7/9/2012, thời hạn tối đa của re-entry permit tăng từ 3 năm lên 5 năm tuy nhiên sẽ không quá thời hạn visa lưu trú của bạn.

>>Hồ sơ xin giấy phép tái nhập quốc: Ministry of Justice Japan

RE-ENTRY PERMIT ĐẶC BIỆT XIN NGAY TẠI SÂN BAY

Nếu bạn tạm thời ra khỏi Nhật Bản và sẽ quay lại và ngày quay lại không quá 1 năm kể từ ngày rời Nhật thì bạn có thể xin Re-entry permit đặc biệt ngay tại sân bay bằng cách đánh dấu vào ô みなし再入国許可による出国を規模します。 Departure with Special Re-entry Permission.

Đánh dấu vào ô Specia Re-entry Permission để có thể quay lại Nhật.

Như vậy nếu bạn sẽ quay lại Nhật trong vòng 1 năm thì không cần tốn công lên cục Xuất nhập cảnh để xin giấy phép tái nhập quốc nữa.

(C) Yurica