QUY TẮC HÀNH XỬ Ở NHẬT (MANNER)

Quy tắc hành xử được gọi là マナー manaa bắt nguồn từ từ tiếng Anh "manner". Nhật Bản là nước khá nghiêm khắc về quy tắc hành xử. Chúng ta cũng có thể gọi cụ thể là "luật lệ và quy tắc hành xử" (ルールとマナー). Luật lệ là thứ phải tuân thủ, còn quy tắc hành xử là thứ NÊN tuân thủ. Dưới đây sẽ tổng kết các quy tắc hành xử dành cho các bạn đang lưu học ở Nhật.

ルールとマナー = Luật lệ và quy tắc hành xử

Quy tắc ứng xử chung

>>Quy tắc ứng xử khi du lịch tại Nhật

Các quy tắc khác dành cho lưu học sinh tại Nhật

Không đội mũ nón trong lớp học, phòng kín

>>Vì sao đội nón trong lớp thường gây phản cảm?