Internet tại Nhật

Thông tin về lắp đặt Internet tại Nhật.

>>Tham khảo cước Internet tại Nhật (Sea)

Các hãng đăng ký Internet

Internet 3G: UQ WiMAX

AU Hikari (của hãng mạng điện thoại AU): 光ファイバー auひかり

Dịch vụ Internet của Yahoo! (giá cước rẻ): Yahoo! BB

Trang web tìm nhà cung cấp dịch vụ Internet và so sánh giá: KAKAKU