Chuyển nhà ở Nhật (hikkoshi)

Chuyển nhà ở Nhật khá tốn kém nhưng cần thiết khi bạn học lên cao. Dưới đây là một số hướng dẫn cũng như công cụ để chuyển nhà.

>>Ước lượng chi phí khi chuyển nhà (Sea)

Thuê xe chuyển nhà Nhật Bản ở đâu?

Tôi thường thuê xe của 赤帽 akabou [xích mạo = nón đỏ] >>Akabou

Trang web thuê nhà, hãng thuê nhà nào?

Able エイブル: Chỉ tốn nửa tháng tiền nhà phí môi giới >>Trang web

Leopalace21 レオパレス21: >>Trang web và đăng ký hội viên