Lưới chống quạ

Có một vấn đề về rác ở khắp nước Nhật, đặc biệt các đô thị lớn là QUẠ. Quạ tiếng Nhật là カラス Karasu hay viết kanji là 烏 [ô]. Quạ là loài chim có IQ cao, rất giỏi moi rác và thậm chí còn có thể phân biệt được hai người khác nhau. Cuộc chiến giữa quạ và người không bao giờ kết thúc vì nguồn thức ăn chính của quạ là rác sinh hoạt. Để phòng chống quạ tha rác thì người ta dùng lưới rác gọi là ゴミネット [gomi net].

Lưới phòng chống quạ (カラス対策 karasu taisaku)

Sống ở Nhật thì ở đâu bạn cũng sẽ thấy lưới này. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thành công.

Ván này quạ thắng 1 - 0

Theo điều tra thì số quạ sinh sống tại Tokyo năm 2014 là 15 ngàn con. Người nước ngoài thường ngạc nhiên về việc Tokyo rất nhiều quạ và quạ ở đây rất "thân thiện", ít sợ con người (vì hình như cũng không được giết hại quạ). Người Nhật có thể không friendly nhưng quạ Nhật thì có. Tất nhiên là chỉ tới ngày mà rác nhà bạn không bung bét hết cả và bạn là người phải ra dọn dẹp lại. Vì sao Nhật Bản nhiều quạ thế?

Quạ Nhật Bản không sợ người!