Hình ảnh ví dụ về rác thành phố không thu gom

Ví dụ về rác mà thành phố không thu gom (ví dụ của thành phố Kawaguchi, SAITAMA).

Những rác nguy hiểm, rác độc hại, rác khó xử lý, ... thì thành phố có thể không thu gom. Để vứt rác, bạn có một vài cách.

Bạn có thể phải trả phí và theo pháp luật, nhà sản xuất có trách nhiệm với sản phẩm đã sử dụng của họ. Ví dụ pin hóa học thì bạn có thể mang tới thùng tái chế tại nơi bán chúng (department hay cửa hàng điện).