06 Minh họa rác cồng kềnh (phải trả tiền)

Rác cồng kềnh gọi là 粗大ごみ [thô đại gomi] là rác có kích thước quá 40cm và phải trả tiền khi vứt rác này. Ví dụ khi vứt tủ hay ghế sofa thì sẽ phải mua phiếu 310 yen.

Minh họa của thành phố Kawaguchi.