05 Minh họa các loại pin hóa học

Pin hóa học gọi là 乾電池 kandenchi. Bạn cần vứt vào hộp chuyên dụng của các cửa hàng có thu hồi (hoặc của địa phương). Một số loại như pin sạc, pin nút thì thành phố không thu gom bạn phải trả lại nơi bán hoặc nhà sản xuất.

Minh họa của thành phố Kawaguchi.