01 Minh họa rác thông thường

Rác thông thường tức là 一般ごみ ippan gomi hay 普通ごみ futsuu gomi. Kích thước rác phải không quá 40cm, nếu quá phải trả tiền vứt rác cồng kềnh.

Minh họa của thành phố Kawaguchi.