Cách phân loại và vứt rác tại Nhật

Hướng dẫn cách vứt rác tại Nhật của Saromalang

Hướng dẫn cách phân loại và vứt rác tại Nhật Bản dành cho các bạn du học sinh Việt Nam: Cách phân loại và vứt rác 1.0

Chú ý: Bạn phải vứt rác đúng chỗ, đúng ngày, đúng giờ quy định (thường trước 8 giờ sáng) sau khi đã phân loại rác tại nhà theo đúng quy định. Vì du học sinh thường dậy muộn, không vứt được rác nên sẽ tích trữ rác trong nhà trong nhiều ngày.

Cách tìm kiếm cách phân loại và vứt rác mỗi thành phố

Rác là ごみ hay ゴミ, cách phân loại là 分け方 wakekata và cách vứt là 出し方 dashikata. Hãy tra cứu theo cú pháp:

[TÊN THÀNH PHỐ] ごみ 分け方 出し方

Ví dụ: 川口市 ごみ 分け方 出し方

Hướng dẫn của các thành phố tại Nhật Bản

Chú ý: URL có thể thay đổi bất kỳ lúc nào nên hãy tự mình tìm kiếm.

Hướng dẫn có tiếng Việt: hãy tải từ chỗ có 資源・ごみの分け方・出し方(ベトナム語版)

Quận Shinjuku, TOKYO

Trang hướng dẫn: http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/index09_01s.html

Pamphlet hướng dẫn: http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file09_02_00001.html

Bản tiếng Việt 資源・ごみの分け方・出し方(ベトナム語版): http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000180611.pdf

Thành phố Kawaguchi, SAITAMA

Trang hướng dẫn: http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/28050005/28050005.html

Pamphlet tiếng Nhật: http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/Files/1/28050005/attach/wakedashi2803.pdf

Pamphlet tiếng nước ngoài: http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/28050427/28050427.html

Tiếng Việt: http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/Files/1/28050427/attach/vietnamese26.pdf

Thành phố Matsudo, CHIBA

Tải hướng dẫn tiếng Việt: https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/gomi_shinyou/wakekatadashikata/gaikokugobann.html

Thành phố Yamato, KANAGAWA

Hướng dẫn: http://www.city.yamato.lg.jp/web/shuushu/foreign-panhu.html

Thành phố Sendai, MIYAGI

Hướng dẫn: http://www.city.sendai.jp/sumiyoi/gomi/shori/0321.html

Thành phố Komaki, AICHI

Hướng dẫn: http://www.city.komaki.aichi.jp/gomi/bunbetsu/shigen/002064.html

Thành phố Kawagoe, SAITAMA

Hướng dẫn: http://www.city.komaki.aichi.jp/gomi/bunbetsu/shigen/002064.html

Thành phố KOBE, Hyogo

Hướng dẫn: http://www.city.kobe.lg.jp/life/recycle/waketon/shiraberu/book.html

Thành phố NAGOYA, Aichi

Hướng dẫn: http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/11-3-8-0-0-0-0-0-0-0.html

Thành phố Yokohama, KANAGAWA (Vietnamese)

Hướng dẫn: http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-data/pamph/wakedashi/

Hướng dẫn tiếng Nhật

Thành phố Yokohama, KANAGAWA (Japanese)

Trang hướng dẫn: http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/dashikata/

Thành phố Kawasaki, KANAGAWA

Tiếng Nhật: http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-1-23-1-1-0-0-0-0-0.html

Tiếng nước ngoài: http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000040087.html

(C) Yurika