Cách gọi điện thoại công cộng tại Nhật

Tiếng Nhật: 公衆電話(こうしゅうでんわ) [công chúng điện thoại] = "Điện thoại công cộng"

Các loại tiền có thể sử dụng được: Đồng xu 10 yen, 50 yen, 100 yen. Bỏ lần lượt từng đồng, điện thoại sẽ tính cước từng đồng xu một (đồng bỏ vào trước tính trước). Các đồng chưa tính cước sẽ được trả lại sau khi kết thúc cuộc gọi. Vì thế, gọi bằng nhiều đồng 10 yen có lợi hơn.

a. Bằng điện thoại công cộng kĩ thuật số

Gọi bình thường

1: Nhấc ống nghe lên, từ ống nghe phát ra tiếng “tút”

2: Cho tiền xu hoặc thẻ điện thoại vào.

3: Bấm số

Gọi khẩn cấp khi xảy ra tai nạn, thiên tai (miễn phí): Làm như gọi bình thường, nhưng không cần cho tiền xu hoặc thẻ điện thoại vào.

b. Bằng điện thoại công cộng analog

Gọi bình thường

Bước 1: Nhấc ống nghe lên.

Bước 2: Cho tiền xu hoặc thẻ điện thoại vào, từ ống nghe sẽ phát ra tiếng “tút”

Bước 3: Bấm số

Gọi khẩn cấp khi xảy ra tai nạn, thiên tai (miễn phí): Cũng làm giống như gọi bình thường, sau khi kết thúc cuộc gọi, bạn sẽ được trả lại tiền xu hoặc thẻ điện thoại.

Khi gọi tới số cố định ngoài khu vực thì phải thêm mã vùng. Mã vùng Tokyo thường là 03, ví dụ 03-3521-11xx, mã vùng Osaka thường là 06, ví dụ 06-6646-03xx.

Hướng dẫn, phí gọi (Japanese): https://www.ntt-east.co.jp/ptd/contents/mag_public.html

>>Điện thoại công cộng và ý nghĩa nhân văn