Bị lạc đường, đồn cảnh sát, số khẩn cấp

Các số khẩn cấp tại Nhật Bản

Khi bị lạc đường thì hãy tới đồn cảnh sát hỏi đường

Đồn cảnh sát là 交番 [giao phiên] hay コーバン kōban và thường viết tiếng Anh là KOBAN. Cảnh sát Nhật thì rất thân thiện và tận tình giúp đỡ.

>> KOBAN (Yurica Blog)

Đồn cảnh sát KOBAN ở cổng nam ga Shinjuku (Tokyo)

Một số đồn cảnh sát còn rất nghệ thuật ví dụ có hình Cú Mèo ^^

Đồn cảnh sát ở ga Chiba (tỉnh Chiba)

Đồn cảnh sát ở ga Ikebukuro (Tokyo)

>> KOBAN (Yurica Blog)