Bảng đối chiếu năm tây lịch và niên hiệu Nhật Bản (西暦年号対照表)

西暦と明治・大正・昭和・平成年号の対照表。

Hơ chuột lên cột niên hiệu để xem chú thích.

(C) Saromalang