Bảng đối chiếu giờ VN và Nhật (ベトナム日本時間対照表)

ベトナム時間と日本時間との対照表。

ĐIỀU CHỈNH GIỜ MÙA HÈ =夏時間(サマータイム) SUMMER TIME

Nhật Bản đi trước Việt Nam 2 tiếng, tham khảo bản đồ dưới đây.

時差:2時間。日本はベトナムより2時間進む。

日本時間 = ベトナム時間 + 2

Giờ_Nhật = Giờ_VN + 2

Photo: Hawaii University.

(C) Saromalang