Ổ cắm điện tại Nhật

Ổ cắm điện ở Nhật là thuộc loại chân dẹt và là loại A (Type A), hai chân dẹt nhưng thẳng hàng với nhau (khác ở Việt Nam là hai chân tròn). Đặc biệt, phích cắm, ổ cắm bên Nhật sẽ không có chân thứ 3 tức là dây tiếp đất. Nhìn ổ cắm và phích cắm bên Nhật sẽ như dưới đây.

HÌNH ẲM Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM (PLUG) NHẬT BẢN

LOẠI CHÂN CẮM NHẬT BẢN: LOẠI A (CHÂN DẸT KHÔNG DÂY ĐẤT)

Không có dây đất (chân thứ 3) như Âu Mỹ:

PHẢI MUA ĐỒ CHUYỂN ĐỔI CHÂN CẮM

Nếu đồ điện của bạn không phải chân cắm loại A thì sẽ không cắm được ở Nhật. Bạn có thể mua đồ chuyển đổi tại các cửa hàng tiện lợi (kombini) hay deparment (ví dụ Don Kixote) tại Nhật hoặc tại siêu thị Việt Nam.

Đồ đổi này giá khoảng 150 yen.

Hoặc mua hẳn đồ chuyển đổi đa dụng (giá sẽ cao hơn) dùng cho du lịch:

(C) Yurika