Núi Phượng Hoàng - YAMANASHI

鳳凰山 Houou-zan (phương hoàng sơn) hay 鳳凰三山 houou sanzan (phượng hoàng tam sơn), nằm tại tỉnh Yamanashi.

  

Xem ảnh và hướng dẫn leo núi tại: houougoya.jp

鳳凰山 wikipedia

日本百名山 Một trăm ngọn núi nổi tiếng Nhật Bản