Hồ Biwa (SHIGA) - Hồ lớn nhất Nhật Bản

Tên hồ là 琵琶湖 Biwa-ko [TÌ BÀ HỒ] tức là "Hồ Tì Bà" (Tì Bà là một loại đàn) hay Lake Biwa.

Địa điểm: Tỉnh Shiga thuộc vùng Kansai.

Thông số:

Max. length 63.49 km

Max. width 22.8 km

Surface area 670.4 km² (diện tích bề mặt)

Max. depth 103.58 m

Water volume 27.5 km³

Residence time 5.5 years (thời gian phân tử nước sống trong hồ)

Shore length 235.2 km (chiều dài chu vi)

Surface elevation 85.6 m

Nguồn: Lake Biwa (Wikipedia)

Xem photo album

Nhìn từ khách sạn Laforet http://www.laforet.co.jp/biwako/

白髭神社 Shirahige Jinja - "Đền Râu Trắng"

Lòng hồ phía nam - The south basin of Lake Biwa

Nguồn gốc tên gọi 琵琶 BIWA: Vì hồ có hình giống với đàn tì bà (琵琶)

Nghệ sỹ 赵聪 Zhao Cong với đàn tì bà 琵琶 (biwa) >>Youtube

Chú ý: Bên Nhật cũng có trái BIWA, nhưng kanji viết là 枇杷 [tì bà], đây là cây thanh trà, trái thanh trà. Sở dĩ gọi như vậy cũng là vì có hình giống với đàn tì bà.

Trái BIWA (枇杷 TÌ BÀ) tức "thanh trà". Xem Sang Nhật ăn trái biwa