Kiểm tra địa điểm lánh nạn

Khi có động đất và nhà bị sập hay có nguy cơ sập nhà, cháy nổ, lở đất, v.v... thì bạn cần đi lánh nạn gọi là 避難 hinan [tị nạn] (evacuation). Bạn cần biết địa điểm lánh nạn gần nơi bạn sống. Ví dụ dưới đây là của quận Meguro (TOKYO). Khu xanh sọc chéo (Area Evacuation Sites) là các địa điểm lánh nạn, còn khung xanh đậm (Open Evacuation Sites) là các nơi lánh nạn ngoài trời (mở) ví dụ như công viên.

Ghi chú: Tài liệu này thường có trên trang web địa phương khu vực bạn sống hoặc có trong Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt mà trung tâm hành chính phát cho bạn khi đăng ký cư trú (đăng ký địa chỉ).

GIỜ THÌ ĐÃ HIỂU VÌ SAO NGƯỜI NHẬT XÂY RẤT NHIỀU CÔNG VIÊN KHẮP NƯỚC NHẬT!

Để người dân có thể lánh nạn khi có động đất.

CHECK SHEET

☑Tôi đã có bản đồ đường đi và địa chỉ nơi lánh nạn gần chỗ tôi sống nhất

☑Tôi đã đi thực tế tới nơi lánh nạn đó, thời gian đi là [           ] phút

☑Tôi đã biết địa điểm nơi lánh nạn mở (công viên, ...) gần nhất và đã đi thực tế tới đó

Nguồn: Meguro City (TOKYO)