Cách ứng phó động đất

Kiến thức chung về động đất

Động đất tiếng Nhật là 地震 JISHIN [địa chấn]

>> Từ vựng tiếng Nhật về động đất

Điều 1: Động đất là bất ngờ và không dự báo được như dự báo thời tiết.

Điều 2: Động đất có thể xảy ra nguy cơ sóng thần (gọi là tsunami) vì thế phải xác nhận tin tức xem có nguy cơ sóng thần không.

Điều 3: Động đất có thể gây tổn thất to lớn về nhà cửa, tài sản và nhân mạng. Chết trực tiếp vì động đất có thể không lớn bằng chết do cháy, nổ ga, cháy nhà hay chết ngạt vì khói, bị vùi lấp, v.v… Khi bị vùi lấp, không phải lúc nào cũng được tìm thấy còn sống.

Điều 4: Kiến thức về cách ứng phó động đất giúp bạn an toàn hơn nhiều. Chúng ta không dự đoán được động đất nhưng có thể hành động khôn ngoan khi xảy ra động đất.

Điều 5: Các tòa nhà tại Nhật đều thiết kế chống động đất, đặc biệt các tòa nhà cao tầng. 

Cách ứng phó ban đầu khi có động đất xảy ra

TRÁNH CHẠY RA NGOÀI KHI ĐANG ĐỘNG ĐẤT VÌ CÓ THỂ BỊ VẬT RƠI VÀO ĐẦU HÃY DẪM MẢNH VỠ

Sau đó thì hãy tích lương thực, nước uống. Nếu ở nhà không an toàn thì nên đi lánh nạn. Phải theo dõi tin tức thường xuyên.

Hệ thống đánh giá động đất tại Nhật Bản (Shindo 0 - 7)

Hệ thống phân loại các mức động đất tại Nhật. Nguồn: Cục khí tượng Japan (JMA).

Xem tiếng Nhật tại: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/jma-shindo-kaisetsu-gaiyo.pdf

ĐỒ DÙNG THIẾT YẾU KHI CÓ ĐỘNG ĐẤT / KHI ĐI TỊ NẠN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu ứng phó tai họa tiếng Nhật gọi là 防災マニュアル bousai manyuaru.

(C) Yurika