Hệ thống bằng xe máy của Nhật

Bằng lái của bạn quyết định bạn được lái những loại xe nào. Nếu bạn lấy bằng lái xe phân khối lớn thì có thể lái các xe phân khối nhỏ nhưng không có chuyện ngược lại. Điều quan trọng của bằng lái là:

Bạn hãy tham khảo hệ thống xe máy và bằng lái ở đây: http://www.yamaha-motor.co.jp/mc/license/about/

Takahashi tóm tắt như sau:

Ghi chú: AT = Automatic (tự động).