Tiếng Nhật thương mại: Giới thiệu vài quyển sách

Một số sách về tiếng Nhật thương mại mà bạn có thể mua khi ở Nhật. Ghi chú: Đây không phải là sách tôi đã đọc hay đã kiểm chứng nội dung mà chỉ là tìm kiếm trên mạng. Vì thế, đừng hỏi tôi về nội dung sách. Hãy xem trên trang web (tiếng Nhật) để xem trước nội dung và xem giá sách.

Để giỏi về Business Japaness thì bạn nên đọc sách. Có thể thời gian sắp tới tại lớp Cú Mèo sẽ có một số khóa về tiếng Nhật thương mại.

『美しい日本語と正しい敬語が身に付く本』 910 yen >> KINOKUNIYA

Tiếng Nhật thương mại thực dụng PRACTICAL BUSINESS JAPANESE

実用ビジネス日本語―中級レベルからの 3,024 yen >> Amazon Japan

ビジネス日本語Drills―外国人のための「ビジネス敬語」から「会社訪問」まで

3,024 yen >> Amazon Japan

しごとの日本語 メールの書き方編

Tiếng Nhật công việc - Cách viết email, 2,160 yen >> Amazon Japan

誰にもすぐ役に立つビジネス日本語・文書の本 正確に・洩れなく・速く

1,512 yen, sách cũ 657 yen~ >> Amazon Japan

にほんごで働く!ビジネス日本語30時間

Làm việc bằng tiếng Nhật! 30 giờ tiếng Nhật thương mại, 2,700 yen >> Amazon Japan