Tra online kết quả JLPT

Ngày đăng: 30-08-2015

Cách tra trực tuyến kết quả thi JLPT của bạn. Dành cho bạn nào đăng ký thi online (qua tài khoản MyJLPT) tại Nhật hoặc đăng ký thi bằng form giấy tại Việt Nam.

Chú ý: Các bạn thi tại Việt Nam thì khi điền form sẽ có ô "Mật khẩu" (hay "Password"), đây là mật khẩu bạn chọn để xem kết quả thi online về sau. Nếu bạn để trống thì bạn sẽ không thể xem kết quả trực tuyến. Nếu bạn quên thì cũng vậy, do đó, bạn cần ghi lại vào đâu đấy (vì từ lúc đăng ký tới lúc thi xong thì cũng phải 3 - 4 tháng).

Tra kết quả thi JLPT qua MyJLPT (các bạn ở Nhật)

Sau đó nhấp vào ô ログイン ở góc trên bên phải (xem hình dưới).

Tra online kết quả thi JLPT tại Việt Nam (các bạn đăng ký và thi tại VN)

Chú ý: Tùy lúc, tùy lượng truy cập mà có thể trang không vào được (dựa theo quan sát vào tháng 8/2015).

Nếu trang trên có thay đổi thì vào trang này và chọn "Other countries": http://www.jlpt.jp/e/guideline/results_online.html

Bạn sẽ thấy màn hình này:

受験番号 (Registration No.) là mã số thí sinh của bạn, còn パスワード Password là mật khẩu mà bạn đăng ký (bạn chọn) ở tờ đăng ký dự thi (ví dụ bạn mua và đăng ký tại trường Nhân Văn). Nếu không viết gì vào ô Password (phải là 8 ký tự) thì bạn sẽ không tra được.

Good luck!

(C) Yurika Japan Life