N1 Tháng 12/2012

Kèm lời giải. Hình thức: File ảnh.