Đăng ký thi JLPT tại VN

Cách đăng ký thi kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT) tại Việt Nam. Ngày đăng: 30/8/2015.

Tại Sài Gòn: Trường Nhân Văn (10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1)

Lệ phí mua hồ sơ: 30,000 VND

Lệ phí thi: 500.000 đồng (tháng 4, 2018)

N1 – N3: 220.000 đồng/ thí sinh.

N4 – N5: 200.000 đồng/ thí sinh.

=> Nhớ mang theo 2 ảnh 3cm x 4cm + 1 bản sao chứng minh thư + tiền hồ sơ + lệ phí thi thì bạn có thể điền và nộp hồ sơ luôn!

Nhớ viết mạnh tay khi điền form vì còn có tới mấy tờ đằng sau nữa.

Tại HN: Trường ngoại ngữ HN

Tại Đà Nẵng: Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Điền Giấy đăng ký thi Năng lực Nhật ngữ

Gồm có 3 tờ như thế này (A, B, C - giống nhau):

Đăng ký dự thi JLPT

Và 2 tờ gồm Test Voucher và bản Copy => Cần 2 ảnh:

Phiếu dự thi JLPT

Chú ý là có 5 tờ nhưng kết cấu giống nhau, bạn chỉ cần điền tờ đầu tiên. Nhớ viết bằng bút bi và mạnh tay để các tờ dưới được rõ (Đã sống, là phải mạnh tay! = 生きる以上、手が強く!).

Nộp hồ sơ: Trường Nhân văn (12 Đinh Tiên Hoàng), nộp tiền và nhận biên lai. Được hẹn 19/11 quay lại lấy phiếu dự thi. Các bạn ở Hà Nội, Đà Nẵng thì đến các nơi tương ứng.

Cách điền hồ sơ thi năng lực Nhật ngữ

Bạn chỉ điền trong khung đậm thôi nhé, không điền chỗ số hiệu dự thi (受験番号 Examinee Registration Number). Các mục điền như sau:

(1) Cấp độ: Điền sau chữ N (có 5 cấp độ từ N5 tới N1 - nếu bạn vẫn chưa biết điền chỗ này thì đừng đi thi làm gì cho mất thời gian!)

(2) Nơi thi: Ví dụ "Da Nang"

(3) Tên: Chú ý là điền tên ngay từ ô ban đầu (không được để trống ô đầu). Nếu tên bạn là NGUYỄN VĂN NAM thì bạn phải viết là NGUYEN VAN NAM không có dấu và phải để ô trống giữa NGUYEN, VAN và NAM. => Bạn viết đúng thứ tự tên, không đảo (thành NGUYEN NAM VAN chẳng hạn => cách đảo kiểu này là hậu quả những người không hiểu Midle Name trong tiếng Mỹ là gì).

(4) Giới tính: Đánh dấu check (V), không dùng dấu "x" nhé. (Dấu "x" tiếng Nhật nghĩa là SAI.)

(5) Năm, tháng, ngày sinh => Khỏi nói.

(6) Mật khẩu tra cứu kết quả online (kể từ năm 2012 đã có thể tra kết quả online): Điều 8 SỐ, không được điền chữ. Nếu để trống hoặc thiếu thì bạn sẽ không tra được online => Đợi dài cổ.

Bạn nên ghi chú password này vào đâu đó. Password này và số đăng ký thi của bạn (受験番号) sẽ dùng tra cứu kết quả.

(7) Tiếng mẹ đẻ: Tiếng Việt là 142 => Điền: 142

(8) Địa chỉ: Ví dụ Street Suburb => 101 Pasteur, Phường 2, Quận XYZ

City, State => Đà Nẵng

Country / Area => Vietnam

Postal Code => để trống hoặc điền Mã bưu điện các tỉnh/thành phố Việt Nam

Telephone No. => điện thoại

Có thể điền đại khái.

(9) Tên trường bạn học, nếu bạn không học thì cứ bỏ trống

(10) Nơi học tiếng Nhật: Điền 1 ~ 6

1: Trường tiểu học, 2: Trường cấp 2, cấp 3, 3: Trường đại học, 4: Học tiếng Nhật ngoài chuyên ngành tại đại học; 5: Học trung tâm; 6: Không học tại các nơi 1~5

=> Tôi chọn 5 (học trường đời LIFE!!)

(11) Mục đích thi: Điền 1 ~ 8

1: Để vào đại học hoặc cao học; 2: Để vào đại học / cao học tại Nhật; 3: Để vào học hoặc chứng minh khả năng ngoại ngữ với các trường khác tại Việt Nam; 4: Để vào học hoặc chứng minh khả năng ngoại ngữ với các trường khác tại Nhật; 5: Để xin việc, tăng lương, thăng chức (Việt Nam); 6: Để xin việc, tăng lương, thăng chức (tại Nhật); 7: Muốn biết năng lực chứ không phải 1~6; 8: Mục đích khác.

=> Tôi chọn 8: Để khoe mẽ!!

(12) Nghề: Điền 1~6

1: H/s tiểu học; 2: H/s cấp 2, cấp 3; 3: Sinh viên đại học / cao học; 4: Học sinh các trường ngoại ngữ; 5: Đi làm; 6: Khác

=> Tôi chọn 6: Thất nghiệp.

(13) Nếu bạn chọn 5 ở câu (12)

1: Giáo viên Nhật ngữ; 2: Công chức sử dụng tiếng Nhật; 3: Sử dụng tiếng Nhật ở các công ty sản xuất, xây dựng, truyền thông, v.v...; 4: Dùng tiếng Nhật trong ngành dịch vụ, du lịch, tiếp khác, v.v...; 4: Dùng tiếng Nhật trong công việc ngoài 1 ~ 4; 6: Không xài tiếng Nhật trong công việc.

(14) Phương tiện bạn tiếp xúc với tiếng Nhật:

1: Tin tức, chương trình thời sự; 2: Kịch (drama); 3: Anime; 4: Báo chí; 5: Sách; 6: Manga; 7: Bài trên web; 8: Khác; 9: Chỉ trong lớp học

(15) ~ (20): Chọn như hướng dẫn trên tờ đăng ký.

(21): Địa chỉ của bạn (để gửi kết quả)

MAILING ADDRESS: Phải điền cẩn thận vì đây là địa chỉ gửi kết quả. Hãy ghi bằng tiếng Việt. Ghi chú: Thật ra là thi tại VN thì sẽ không gửi kết quả về nhà mà bạn phải tới trường Nhân Văn (nơi đăng ký) để lấy bằng.

2 tờ cuối: Dán  2 ảnh 3x4 vào.

(C) Yurika Japan Life www.saromalang.com

Tham khảo:

Bài viết tại Saromalang (2012)