Đáp án và giải thích đề thi

Kỳ thi JLPT lần 1 tháng 07/2016

>>Đáp án kỳ thi

Giải thích N1 >>Từ vựng >>Ngữ pháp >>Đọc hiểu >>Nghe

Giải thích N2 >>Từ vựng >>Ngữ pháp >>Đọc hiểu >>Nghe

Giải thích N3 >>Từ vựng >>Ngữ pháp >>Đọc hiểu >>Nghe