Cách điền form J.TEST

Xem ảnh về một form hoàn chỉnh tại Saromalang Flickr Album hoặc xem bên dưới.

Bước 0: Chuẩn bị

02 ảnh chứng minh 3cm x 4cm và 01 bản sao chứng minh thư.

Bước 1: Chọn cấp độ thi E-F hay A-D hay G bằng dấu check ✔

Bước 2: Ghi chính xác ngày thi J.TEST và địa điểm bạn định thi. Tham khảo lịch thi các kỳ thi tiếng Nhật tại Saromalang Overseas.

Bước 3: Ghi tên bạn, viết hoa không dấu, ví dụ Cao Văn Cầu thì ghi là "CAO VAN CAU".

Bước 4: Ghi năm tháng ngày sinh và dấu kiểm tra ✔ và phần giới tính.

Bước 5: Đánh dấu kiểm tra ✔ vào nước bạn thi, thi ở Việt Nam thì check vào ô ベトナム.

Bước 6: Địa chỉ, 3 mục

(a) Ghi địa chỉ của bạn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu. 

(b) Ghi số điện thoại của bạn. 

(c) Đánh dấu kiểm tra ✔ và HOME (nếu là địa chỉ nhà) hay OFFICE (nếu là địa chỉ công ty.)

Bước 7: Ghi tên vào sau ảnh 3cm x 4cm của bạn và dán 02 ảnh vào 2 ô ảnh. Bên dưới ảnh đầu tiên ghi năm và tháng bạn chụp ảnh này (ghi đại khái).

Bước 8: Dán bản sao chứng minh thư (đã cắt cho vừa ô) vào ô dán chứng minh thư. Phải có ảnh, ngày tháng năm sinh của bạn trên CMT này.

Bước 9: Gửi form qua bưu điện tới văn phòng J.TEST, trả tiền lệ phí vào tài khoản chỉ định, nhắn tin báo văn phòng đã đóng tiền cho [TÊN THÍ SINH = TÊN BẠN].

(C) Yurika y.saromalang.com