Nghi vấn từ tiếng Nhật cơ bản

Kiểm tra xem bạn có nhớ nghĩa và cách đọc nghi vấn từ cơ bản trong tiếng Nhật hay không. Hơ chuột để kiểm tra cách đọc. Để kiểm tra nghĩa hãy xem Bảng nghi vấn từ cơ bản tiếng Nhật tại Saromalang. 

(C) Yurika