Nghi vấn từ nâng cao

Bảng kiểm tra nghi vấn từ nâng cao tiếng Nhật. Đây là các từ dùng để hỏi trong cuộc sống hàng ngày tại Nhật.

(C) Yurika