Bảng kiểm tra động từ dạng MASU và TE/DE

>>Cách chia động từ TE/DE

>>Cách chia động từ dạng MASU và dạng TE/DE

Cách dùng: Hơ chuột lên chữ để kiểm tra (1) nghĩa (2) dạng MASU (3) dạng TE/DE

BẢNG TỰ KIỂM TRA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ V-MASU VÀ V-TE (V-DE)

(C) Saromalang